Hướng dẫn khi mất thẻ lưu trú ở Nhật

Đăng ngày 08/03/2019 bởi iSenpai

Thẻ lưu trú mặt trước:

Thẻ lưu trú mặt sau:

I. Thời hạn

Bắt đầu từ ngày phát hiện bị mất thẻ là trong vòng 14 ngày. Trường hợp phát hiện ra khi đang ở nước ngoài thì trong vòng 14 ngày kể từ ngày tái nhập cảnh.

II. Người xin cấp lại thẻ

1. Bản thân người bị mất thẻ (Trừ người chưa đủ 16 tuổi)
2. Người ủy quyền:
(1) Trường hợp người bị mất thẻ chưa đủ 16 tuổi hoặc người bị mất thẻ bị bệnh, hoặc những trường hợp người không thể đến được thì người ủy quyền là người thân, ở cùng và trên 16 tuổi.
(2) Người thân ở cùng với người bị mất thẻ, trên 16 tuổi, được người bị mất thẻ ủy thác.
3. Người đại diện:
(1) Luật sư hoặc người tư vấn pháp luật đã nộp đơn lên cục trưởng Cục xuất nhập cảnh khu vực, hoặc người được người ở mục 1, hoặc 2(1) yêu cầu.
(1) Người đại diện hợp pháp của người mất thẻ. (Trừ trường hợp người thân ở cùng đã nêu trong mục 2(1))
(3) Trường hợp người bị mất thẻ chưa đủ 16 tuổi, hoặc bị bệnh, hoặc không thể đến vì lý do khác, thì cần người nhà, người ở cùng, hoặc tương tự được Bộ Pháp Luật chấp nhận.
Chú ý: – Trường hợp người bị ốm cần mang theo sổ khám bệnh để chứng minh lý do. Trường hợp người đại diện được yêu cầu, cần mang theo giấy ủy thác để chứng minh.

III. Những giấy tờ cần thiết:

1. Đơn xin cấp lại thẻ lưu trú (có thể tải về và điền trên trang web dưới đây)
2. Ảnh thẻ 1 chiếc (cỡ 3×4, chụp chính diện, trong vòng 6 tháng trở lại, đằng sau ghi họ tên, nộp kèm với đơn xin cấp lại thẻ, những người dưới 16 tuổi thì không cần thiết)
3. Những giấy tờ chứng minh việc mất thẻ lưu trú (ví dụ: đơn trình báo mất cắp, đơn trình báo hỏa hoạn, đơn trình báo thiên tai…)
4. Xuất trình hộ chiếu
5. Khi không xuất trình được hộ chiếu, thì nộp  đơn lý do
6.  Xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân (trường hợp người nộp là người đại diện)
7. Chi phí: Hoàn toàn không mất bất kỳ khoản phí nào.

IV. Hướng dẫn cách điền đơn xin lại thẻ lưu trú

Download mẫu đơn tại đây: http://www.moj.go.jp/content/000099521.pdf?fbclid=IwAR26PZm-lMVXVUp4-YoJvnFoX6s_MrwitptHbixQkECR1h2CsxE1R0CIWP4

Dán ảnh vào góc trên cùng bên phải

 1. Quốc tịch, vùng lãnh thổ
 2. Ngày tháng năm sinh
 3. Họ và tên
 4. Giới tính: 1 nam, 2 nữ
 5. Nơi cư trú
 6. Số thứ tự thẻ lưu trú
 7. Có được cấp phép các hoạt động ngoài tư cách không? 1. Có 2. Không
 8. Lý do làm mất thẻ lưu trú đặc biệt (thẻ lưu trú), và ngày phát hiện bị mất
 9. Người ủy quyền: (1). Họ và tên        (2). Mối quan hệ với người bị mất thẻ         (3). Địa chỉ

Chữ ký của người làm đơn(người ủy quyền), ngày tháng năm làm đơn

Người đại diện        (1). Họ và tên        (2). Địa chỉ        

(3).Cơ quan trực thuộc (Nếu trường hợp là người nhà, thì là quan hệ của người bị mất thẻ)        

(4). Số điện thoại

V. Hướng dẫn viết giấy ủy thác

Download giấy ủy thác ở đây: http://www.moj.go.jp/content/000099841.pdf

 1. Địa chỉ người ủy thác
 2. Họ và tên người ủy thác
 3. Số điện thoại người ủy thác
 4. Ngày tháng năm làm đơn
 5. Địa chỉ người nhận ủy thác
 6. Họ và tên người ủy thác
 7. Số điện thoại người nhận ủy thác

VI. Nơi xin cấp lại thẻ
Bạn nộp các giấy tờ trên tại phòng quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương. Khi giấy tờ đầy đủ thì bạn sẽ được cấp lại thẻ ngay trong ngày. Tra cứu địa điểm tại đây: http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html

Xem thêm: http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00032.html

Trả lời