Lich bus lên núi Phú Sĩ trong mùa leo núi

Đăng ngày 10/06/2018 bởi iSenpai

Để leo núi Phú Sĩ trong mùa leo núi từ tháng 7 đến giữa tháng 9, bạn có thể đi bus đến các trạm thuộc tầng 5 của núi Phú Sĩ. Chuẩn bị trước lịch trình để đón đúng chuyến bus là một việc quan trọng cần ghi nhớ đúng không?

Từ ga Kawaguchiko/Fujisan đến ga Fuji Subaru Line 5th Station:
Lịch từ ngày 1 tháng 7 đến 10 tháng 9, 2018
Hãng xe bus: Fujikyu Bus

Ga Fujisan 06:20 07:20 08:20 08:50 09:20 09:50   10:50 11:20 11:50 12:50  
Ga Kawaguchiko 06:30 07:30 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30
Ga 5th Station 07:25 08:25 09:25 09:55 10:25 10:55 11:20 11:55 12:25 12:55 13:55 14:20
Ga Fujisan 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 19:00  
Ga Kawaguchiko 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:10 20:10
Ga 5th Station 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 20:00 21:00
Ga 5th Station 08:00 08:50 09:30 10:30 10:50 11:30 11:50 12:20 12:50 13:20 14:20 14:50 15:30
Ga Kawaguchiko 08:45 09:35 10:15 11:15 11:35 12:15 12:35 13:05 13:35 14:05 15:05 15:35 16:15
Ga Fujisan 08:55 09:45 10:25 11:25 11:45 12:25 12:45 13:15 13:45   15:15 15:45 16:25
Ga 5th Station 16:30 17:30 18:20 19:10 20:10 21:10
Ga Kawaguchiko 17:15 18:15 19:05 19:55 20:55 21:55
Ga Fujisan   18:25 19:15 20:05 21:05 22:05
 
1 chiều
2 chiều
Ga Kawaguchiko/Fujisan – Fuji Subaru Line 5th Station
1,540 yen
2,100 yen

Giá véChuyến 22:05 không chạy vào thứ 6, thứ 7 và ngày 15/7,10/8

Không đặt chỗ trước, không dùng được Japan Rail Pass và Fuji Hakone Rail Pass


Từ ga Shinjuku đến ga Fuji Subaru Line 5th Station:
Lịch từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 9, 20178. Lên xuống tại Shinjuku Bus Terminal
Hãng: Fujikyu Bus và Keio Bus 

 
B
A
A
B
B
B
Y
B
Y
B
Z
C
Shinjuku 06:45 07:55 09:05 09:35 10:35 12:35 13:45 14:45 15:45 16:45 17:55 19:25
5th Station 09:20 10:30 11:40 12:10 13:10 15:10 16:20 17:20 18:20 19:20 20:30 22:00
 
B
B
Y
B
B
B
Y
Y
B
B
5th Station 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 16:00 17:00
Shinjuku 12:35 13:35 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:35 18:35 19:35
 
1 chiều
Shinjuku – Fuji Subaru Line 5th Station
2,700 yen

A = chạy hàng ngày
B = không chạy trong khoảng từ 11 đến 30 tháng 9
C = không chạy trong khoảng từ 11 đến 30 tháng 9 và các ngày thứ 6, thứ 7 và ngày 15/7
D = chạy trong các ngày cuối tuần và ngày lễ từ 1/7 đến 10/9
Z = chạy ngày 1,2 và 8/7

Nên đặt chỗ trước. Không dùng được Japan Rail Pass và Fuji Hakone Rail Pass


Ga Gotemba đến ga Subashiri 5th Station:
Lịch từ ngày 8 tháng 7 đến 10 tháng 9, 2017.

 
A
A
A
Z
A
A
Z
A
A
Z
Gotemba Premium Outlets         11:20 12:20   16:20    
Ga Gotemba 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 14:35 16:35 17:35 18:25
Ga Subashiri 5th Station 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 15:35 17:35 18:35 19:25
 
A
A
A
Z
A
A
Z
A
A
Z
Ga Subashiri 5th Station 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 14:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Ga Gotemba 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 15:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Gotemba Premium Outlets         13:55 15:55   18:55    
 
1 chiều
2 chiều
Ga Gotemba  – Ga Subashiri 5th Station
1,540 yen
2,060 yen

Giá véA = chạy hàng ngày
Z = chạy cuối tuần và các ngày 13~16 tháng 8

Không đặt chỗ trước, không dùng được Japan Rail Pass và Fuji Hakone Rail Pass


Ga Gotemba Station đến ga Gotemba 5th Station:
Lịch từ ngày 8 tháng 7 đến 10 tháng 9, 2017.

 
Z
A
A
A
A
A
Gotemba Premium Outlets     10:20 12:20 13:20  
Ga Gotemba  07:35 08:35 10:35 12:35 13:35 16:05
Ga Gotemba 5th Station 08:15 09:15 11:15 13:15 14:15 16:45
 
Z
A
A
A
A
A
Ga Gotemba 5th Station 09:15 10:15 12:15 14:15 15:45 17:45
Ga Gotemba 09:45 10:45 12:45 14:45 16:15 18:15
Gotemba Premium Outlets     13:00 15:00 16:30  
 
1 chiều
2 chiều
Ga Gotemba – Ga Gotemba 5th Station
1,110 yen
1,540 yen

A = Chạy hàng ngày
Z = Chỉ chạy cuối tuần và các ngày 13-15/8

Không đặt chỗ trước, không dùng được Japan Rail Pass và Fuji Hakone Rail Pass


Ga Shin-Fuji Station đến Fujinomiya 5th Station:
Lịch từ ngày 13 tháng 7 đến 31 tháng 8, 2017.

Ga Shin-Fuji     08:25 09:55 10:55 11:55 13:25 15:05 16:05 17:05
Ga Fuji      08:30 10:00
|
12:00
|
|
|
|
Ga Fujinomiya  06:35 08:10 09:00 10:30 11:30 12:30 14:00 15:40 16:40 17:40
Ga Fujinomiya 5th Station 07:55 09:30 10:30 12:00 13:00 14:00 15:30 17:00 18:00 19:00
Ga Fujinomiya 5th Station 09:00 10:00 11:00 12:30 13:30 14:30 16:00 17:30 19:00
Ga Fujinomiya  10:17 11:17 12:17 13:47 14:47 15:47 17:17 18:47 20:17
Ga Shin-Fuji  10:47 11:47 12:47 14:17 15:17 16:17 17:47 19:17  
Ga Fuji  10:57 11:57 12:57 14:27 15:27 16:27 17:57 19:27  
 
1 chiều
2 chiều
Ga Shin-Fuji –  Ga Fujinomiya 5th Station
2,380 yen
3,100 yen
Ga Fuji  – Ga Fujinomiya 5th Station
2,300 yen
3,100 yen
Ga Fujinomiya – Ga Fujinomiya 5th Station
2,030 yen
3,100 yen

Không đặt chỗ trước, không dùng được Japan Rail Pass và Fuji Hakone Rail Pass

Nguồn: Japan Guide

Trả lời