Luyện thi bằng lái ô tô ở Nhật trên website bằng tiếng Anh

Đăng ngày 03/07/2017 bởi iSenpai

Thi lấy bằng lái ô tô ở Nhật không quá khó nhưng cũng không phải việc dễ dàng. Lượng kiến thức về luật giao thông ở Nhật khá tốn thời gian đề học nên nếu đọc bằng ngôn ngữ tiếng Anh có thể sẽ dễ dàng hơn cho nhiều bạn. Dưới đây là một số website để các bạn tham khảo!

1. Supermelt
Trang chủ: http://www.supermelf.com/japan/ajetdrivingbook/index.htm
File PDF của toàn bộ thông tin trên website:
http://www.supermelf.com/japan/ajetdrivingbook/DrivinginJapanandPassingtheDriversTest.pdf
Thông tin trên này khá chi tiết về luật giao thông ở Nhật, các điểm cần chú ý khi làm bài thi lý thuyết và cả phần thi thực hành.

2. Japan Driver’s License
Có phần thi thử lý thuyết khá thú vị
Bài thi thử lý thuyết: http://www.japandriverslicense.com/written-test-practice.asp
Biển báo giao thông ở Nhật: http://www.japandriverslicense.com/japanese-road-signs.asp

3.

Trả lời