Mẫu khai tiếng Việt của giấy điều chỉnh tiền thuế cuối năm

Đăng ngày 08/11/2021 bởi iSenpai

Thời điểm cuối năm cũng là lúc người đi làm ở Nhật (cả làm chính thức và làm thêm) sẽ nhận được một số giấy tờ để làm thủ tục khai báo 年末調整 ( điều chỉnh tiền thuế cuối năm). Khi bạn đi làm và có thu nhập ở Nhật thì sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế (thường gồm 2 khoản là所得税 – Thuế thu nhập và 住民税 – Thuế thị dân).

Đến cuối năm, bạn sẽ làm thủ tục khai báo điều chỉnh thuế (年末調整) này để xác nhận lại :

– Tình trạng người phụ thuộc trên thực tế
– Các khoản được khấu trừ thuế phát sinh khác trong năm (ví dụ như tiền phí y tế, tiền bảo hiểm nhân thọ,…)

Dựa vào đó, cơ quan thuế sẽ tính toán lại số tiền thuế thực tế mà bạn phải nộp, nếu nó cao hơn số tiền bạn đã nộp thông qua phần mà công ty hay cửa hàng trích lương hàng tháng thì bạn sẽ phải nộp thêm thuế, còn nếu nó thấp hơn số tiền bạn thực tế nộp, thì bạn sẽ được hoàn lại số tiền thuế đã nộp. Tờ khai này đã có mẫu tiếng Việt nên tiện lợi và dễ hiểu hơn cho các bạn Việt Nam đang làm việc ở Nhật.

Link download các bản mẫu khai tiếng Việt

Trả lời