Ngắm hoa hướng dương ở Nhật (phần 2): Vùng Kansai (Hyogo, Osaka, Kyoto,…)

Đăng ngày 12/07/2022 bởi iSenpai

Những cánh đồng hoa hướng dương là một trong những điểm nhấn của mùa hè nước Nhật.

1. Himawari no Oka (Hyogo)

500,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng Bảy
Bản đồ: https://goo.gl/maps/9k33k9bpjeR2

 

2. Công viên Nankou (Hyogo)

Hơn 1 triệu cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Đầu tháng 7 đến đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/vUDwEQJiBGT2 (Đi bộ 30 phút từ ga Harima Tokusa)

3. Oharano (Kyoto)

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Tháng 9
Bản đồ: https://goo.gl/maps/wkkWSNqfjQR2 (Đi bus từ ga Katsura xuống ở Sakaidani Center Mae)

4. England no Oka (Hyogo)

100,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Giữa tháng 7 đến cuối tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/8vxKdC8LB752

 

5. Công viên Umami Kyuryo (Nara)

100,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/hE7vSf1g6XH2 (Ga Ikebe)

6. Đồng hoa hướng dương Harvest no Oka (Osaka)

60,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/xdqzZakNukN2

7. Nông trại Yuyu (Hyogo)

Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/P3nM7NuLVKR2

 

8. Công viên Nagisa số 1 (Shiga)

12,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Nửa cuối tháng Bảy
Bản đồ: https://goo.gl/maps/xQpGvBooX1x

9. Công viên nông nghiệp Shiga (Shiga)

30,000 cây
Thời điểm hoa nở đẹp nhất: Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8
Bản đồ: https://goo.gl/maps/4ZWZEU8T9Uz

 

Trả lời