Nhận lại lương hưu (nenkin) sau khi rời Nhật Bản

Đăng ngày 10/08/2022 bởi iSenpai

Nenkin (lương hưu) ở Nhật là khoản tiền mà người lao động (kể cả ngừoi nước ngoài) phải đóng ở Nhật để nhận lại trợ cấp bảo hiểm xã hội sau khi về hưu. Tuy nhiên với người nước ngoài cư trú trong thời gian ngắn ở Nhật thì chính phủ Nhật có hỗ trợ chính sách trả lại lương hưu đã đóng cho những người lao động nước ngoài đã về nước. Cách tính số tiền được nhận lại phụ thuộc vào thời gian đóng nenkin ở trang 4,7,8 trong link: http://www.nenkin.go.jp/international/pamphletvietnames/index.files/09.pdf
0000005492


Sau khi về Việt Nam, các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
1. Đơn xin hoàn trả tiền lương hưu (trang 15 trong link https://www.nenkin.go.jp/international/japanese-system/withdrawalpayment/payment.files/I.pdf)
2. Photo hộ chiếu (trang có thể xác nhận họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chữ ký, tư cách lưu trú)
3. Hồ sơ có thể xác nhận không còn địa chỉ ở nhật Bản
* Trước khi rời Nhật, nếu bạn nộp giấy chuyển hộ khẩu đi cho cơ quan hành chính địa phương nơi bạn sống thì tổ chức quản lý lương hưu Nhật Bản có thể từ thông tin trong phiếu cư trú (住民票) mà xác nhận được người đã nộp giấy chuyển hộ khẩu không còn địa chỉ ở Nhật nữa, do vậy bạn không cần nộp giấy tờ kèm theo ở mục này.
4. Giấy tờ chứng nhận số hiệu lương hưu (基礎年金番号通知書 hoặc 年金手帳)
5. Giấy tờ chứng nhận thông tin tài khoản ngân hàng ở Việt Nam.

Chuẩn bị xong giấy tờ, bạn bỏ vào phong bì và gửi chuyển phát quốc tế đến địa chỉ bên trái: (Nếu có thắc mắc liên hệ đến số điện thoại bên phải)
スクリーンショット 2017-01-24 15.49.05Sau khoảng vài tháng sẽ có thông báo tiền chuyển vào ngân hàng của bạn ở Việt Nam. Các bạn có thể giữ thông báo này để xin miễn giảm phần tiền trợ cấp được tự động chuyển sang cục thuế.

Trả lời