Nhật Bản : Dự toán ngân sách năm 2021 cao nhất lịch sử với hơn 106 nghìn tỷ yên

Đăng ngày 21/12/2020 bởi iSenpai
Theo NHK, ngày 21/12, chính phủ Nhật Bản thông qua dự toán ngân sách sơ bộ năm 2021 là 106.609,7 tỷ yên, tăng 3.951,7 tỷ yên (3,8%) so với dự toán ngân sách cho năm 2020 (102.658 tỷ yên), và đạt mức cao kỷ lục năm thứ 9 liên tiếp, vượt hơn 100 nghìn tỷ yên năm thứ ba liên tiếp. Đây là dự thảo bổ sung ngân sách lần thứ 3 trong năm 2020, đồng thời là dự toán ngân sách cho năm 2021, kì hạn 15 tháng, được thông qua trong cuộc họp nội các vào ngày 15/12, trong hoàn cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan mạnh.
Ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến tổng thu chi của chính quyền thủ tướng Saga. Các khoản chi hằng năm như phân bổ cho an sinh xã hội và các doanh nghiệp công đã tăng 8,4% so với đầu năm 2020 lên 66,902 tỷ yên. Ngoài ra, chính phủ đặt ra 5 nghìn tỷ yên “dự trữ cho việc ứng phó với COVID-19” có thể được thông qua mà không cần sự bỏ phiếu của Quốc hội, và 300 tỷ yên để cải thiện hệ thống thông tin, đi kèm với việc thành lập Cơ quan Kỹ thuật số vào tháng 9 năm 2021.
Các khoản chi liên quan đến an sinh xã hội, chiếm 1/3 tổng chi, tăng 0,4% lên 35.842,1 tỷ yên. Cùng với việc tăng phí chăm sóc điều dưỡng và các dịch vụ phúc lợi, kết hợp điều chỉnh giá thuốc, chính phủ hạn định mức chi cho y tế là 100,1 tỷ yên. Chi phí quốc phòng đã vượt 5 nghìn tỷ yên trong năm thứ sáu liên tiếp. Các khoản trợ cấp thuế phân bổ cho các địa phương tăng 0,9% lên 15.948,9 tỷ yên. Chi phí trái phiếu chính phủ để trả nợ công tăng 1,7% lên 23.758,8 tỷ yên.
Về các khoản thu, doanh thu từ thuế dự kiến ​​sẽ giảm 9,5% xuống còn 57.448 tỷ yên, giảm đáng kể so với đầu năm 2020. Doanh thu từ thuế doanh nghiệp dự kiến ​​sẽ giảm hơn 3 nghìn tỷ yên so với đầu năm 2020 do hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bị suy giảm từ ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Lượng phát hành trái phiếu chính phủ mới tăng 11.040,8 tỷ yên (33,9%) lên 43.597 tỷ yên, là lần tăng đầu tiên trong 11 năm. Sự phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ được phản ánh bởi tỷ lệ trái phiếu chính phủ trên tổng doanh thu (40,9%), xấu đi so với năm 2020 (31,7%) và lặp lại mức vượt 40% của 7 năm trước.
Tham khảo
https://news.yahoo.co.jp/articles/b0d419c597b98c886dc858a17ea62e00244181c2
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201221/k10012775301000.html

Trả lời