Nhật Bản gia hạn thêm 1 tháng cho người hết hạn visa trong tháng 3/2020

Đăng ngày 09/03/2020 bởi iSenpai

Theo thông báo mới được đưa ra vào ngày 28 tháng 2 của Cục quản lí xuất nhập cảnh Nhật Bản, để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Corona cũng như giảm bớt tình trạng tập trung đông đúc tại cửa tiếp nhận đăng kí Visa.

Người có Visa hết hạn trong tháng 3 năm 2020 (trừ những người có Visa ngắn hạn, Visa chờ xin việc) sẽ được kéo dài thời gian gia hạn thêm 1 tháng so với thời gian hết hạn ban đầu. Nếu thời gian lưu trú của bạn kết thúc vào ngày 30/03/2020 thì hạn cuối chấp nhận hồ sơ gia hạn sẽ là ngày 30/04/2020. Quyết định này chính thức được thi hành từ ngày 2 tháng 3.

Lưu ý: Việc kéo dài thời gian gia hạn này chỉ áp dụng cho những người có Visa hết hạn trong tháng 3.

Tham khảo
http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf?fbclid=IwAR3iAA3FEw7IwZ1Cb9ikzB1ndNtqNml4FR-rnj-H2lmbc5SG-6xS6vcjayk
http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf?fbclid=IwAR1mvXobiWRVC0bRh4c1uySQ8NavvYi1E4j3t7oj_9gmxbjrsGtTtlt0rsM

Trả lời