Nhật Bản xem xét hỗ trợ 10 man yên cho người dưới 18 tuổi

Đăng ngày 06/11/2021 bởi iSenpai

Nội các thủ tướng Kishida và liên minh của các đảng cầm quyền ở Nhật hiện đang xem xét đề án hỗ trợ 10 man yên dành cho mỗi trẻ em dưới 18 tuổi. Đây sẽ là một phần trong chương trình hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19.

Theo các nguồn tin của Nikkei và Kyodo thì dự kiến quyết định có thể sẽ được thông qua cùng biện pháp kích thích kinh tế hàng chục tỷ yên sẽ được thủ tướng Kishida đưa ra giữa tháng 11. Ngoài ra liên minh cầm quyền của đảng Dân chủ Tự do LDP cũng đang xem xét đề án tặng 3 vạn yên cho mỗi người sở hữu thẻ My Number để thúc đẩy việc sử dụng thẻ căn cước này. 

Kế hoạch hỗ trợ 10 man yên cho trẻ em dưới 18 tuổi được đưa ra bởi đnagr Komeito, một đồng minh trong liên mình cầm quyền của LDP. Đây là lời hứa của đảng này trong kỳ Tổng tuyển cử mà kết quả đã mang lại phần thắng cho Liên minh cầm quyền của LDP. 

Vào năm 2020, Nhật Bản cũng đã có một chương trình hỗ trợ 10 man yên cho mỗi người dân để hỗ trợ sinh hoạt trong đại dịch.

Theo NHK, Kyodo

Trả lời