Những điều cần biết về trợ cấp trẻ em ở Nhật

Đăng ngày 16/05/2019 bởi iSenpai

1. Trợ cấp trẻ em là gì?

Trợ cấp Trẻ em hay còn gọi là 児童手当 là một khoản phụ cấp được cung cấp cho các bậc cha mẹ đang nuôi dạy trẻ để giúp đảm bảo rằng các gia đình có thể có cuộc sống ổn định.

2. Các điều kiện để được nhận trợ cấp

Các cá nhân/ gia đình đang nuôi con chưa tốt nghiệp trung học cơ sở (những đứa trẻ từ khi sinh đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau sinh nhật thứ 15).

Các quy tắc và điều kiện sau đây áp dụng cho những người đáp ứng các yêu cầu trên:

1) Theo nguyên tắc chung, các cá nhân / gia đình phải nuôi dạy trẻ sống ở Nhật Bản để đủ điều kiện. (Cá nhân / gia đình có trẻ đi du học phải đáp ứng các yêu cầu đã được thiết lập để đủ điều kiện.)

2) Trong trường hợp cha mẹ / người giám hộ của đứa trẻ bị tách ra do thủ tục ly hôn, trợ cấp sẽ dành cho cha mẹ / người giám hộ có quyền nuôi con.

3) Trong trường hợp cha mẹ của đứa trẻ đang sống ở nước ngoài, những người giám hộ được chỉ định của đứa trẻ sẽ nhận được trợ cấp trợ cấp.

4) Nếu đứa trẻ đang được chăm sóc bởi một người giám hộ là trẻ vị thành niên, người giám hộ đó sẽ nhận được trợ cấp trợ cấp trẻ em.

5) Theo nguyên tắc chung, nếu đứa trẻ đang được chăm sóc bởi một tổ chức phúc lợi trẻ em hoặc đã được nhận nuôi bởi gia đình khác, trợ cấp sẽ được trả cho tổ chức tương ứng hoặc cha mẹ nuôi.

3. Về số tiền trợ cấp 

Tùy theo độ tuổi và số con trong giai đình mà số tiền trợ cấp sẽ khác nhau.

 

Dưới 3 tuổi

3 tuổi – trước khi hoàn thành chương trình tiểu học

Học sinh trung học cơ sở

Con đầu

15.000 yên

10.000 yên

10.000 yên

Con thứ

15.000 yên

10.000 yên

10.000 yên

Từ con thứ ba trở đi

15.000 yên

15.000 yên

10.000 yên

Nguồn: https://hoken.kakaku.com/insurance/gea/article/1004a.html

 Thời hạn nhận trợ cấp đầu tiên sẽ được chi trả vào tháng sau của thời gian nộp đơn xin trợ cấp. Tuy nhiên, nếu ngày sinh hoặc thời gian gia đình vừa chuyển đến là vào khoảng gần cuối tháng, đơn sẽ được xét nhận trợ cấp từ tháng nộp đơn. (Đây được gọi là “ngoại lệ 15 ngày”). Số tiền sẽ được chi trả 3 lần một năm, vào tháng 2, tháng 6 và tháng 10 và được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của người nhận.

Thời hạn trợ cấp

Tháng nhận trợ cấp

Tháng 10 – tháng 1

Tháng 1

Ngày thanh toán sẽ khác nhau giữa các nơi.

Tháng 2 – Tháng 5

Tháng 6

Tháng 6 – Tháng 9

Tháng 10

 

4. Thủ tục đăng ký nhận trợ cấp

Nguồn: https://www.hoken-buffet.jp/news/knowledge/children_allowance/

Để nhận được trợ cấp, hãy nộp đơn tại bộ phận Phúc lợi trẻ em hoặc văn phòng chính quyền địa phương. Riêng với nhân viên chính phủ phải nộp đơn tại nơi làm việc.

Đơn xin trợ cấp có thể nộp khi nhận được thông báo khai sinh, thuận tiện nhất là khi lên quận làm giấy khai sinh, người giám hộ có thể nộp đơn xin trợ cấp nuôi con ngay luôn.

Nếu trong trường hợp gia đình vừa chuyển nhà từ quận này sang quận khác hay thành phố khác thì sau khi báo cắt địa chỉ nhà cũ đến quận mới làm địa chỉ, người giám hộ sẽ đăng ký lại thông tin xi nhận trợ cấp cho con tại quận mới.

Những cá nhân đủ điều kiện nộp đơn muộn do hoàn cảnh đặc biệt (thay đổi nơi cư trú, thiên tai,…) sẽ nhận được trợ cấp dựa trên thời gian đủ điều kiện bắt đầu từ ngày xảy ra sự kiện bất thường (ví dụ: ngày chuyển, ngày xảy ra thảm họa tự nhiên,…).

Tài liệu bổ sung để nộp cùng với đơn:

  • Thẻ My number
  • Con dấu của người đăng ký
  • Bản phôt bảo hiểm sức khỏe của người đăng ký
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập (có thể xin giấy đóng thuế của năm trước ngay tại quận để nộp)

5. Các trường hợp không được nhận trợ cấp 

Có hai trường hợp chính không thể nhận hoặc giảm trợ cấp cho trẻ em.

  • Chưa nộp báo cáo tình trạng hàng năm:

Để nhận được trợ cấp một cách liên tục, các gia đình cần phải nộp báo cáo tình trạng cho văn phòng chính phủ mỗi tháng 6. Đây là một tài liệu giúp văn phòng chính phủ kiểm tra xem người nhận có đủ điều kiện nhận trợ cấp trẻ em tiếp hay không. Nếu không thông báo cụ thể tình trạng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ với cơ quan hành chính địa phương theo lịch định kỳ, thì người giám hộ sẽ không thể nhận được khoản trợ cấp này nữa, hoặc phải hoàn trả lại trợ cấp đã nhận được.

  • Thu nhập vượt quá giới hạn:

Trợ cấp trẻ em có giới hạn thu nhập và trợ cấp giảm ( 5.000 yên mỗi tháng cho mỗi trẻ) khi thu nhập của người chăm sóc vượt quá mức giới hạn. Bảng giới hạn thu nhập theo số lượng người phụ thuộc (không phải là trẻ em được xét trợ cấp) được xét như sau.

Số người phụ thuộc

Giới hạn thu nhập

Tổng thu nhập ước tính

0

6.220.000

8.333.000

1

6.600.000

8,756,000

2

6,980,000

9.178.000

3

7.360.000

9.600.000

4

7.740.000

10.021.000

5

8.120.000

10,421,000

 

https://mieinfo.com/en/highlights/about-child-allowance-benefits-jido-teate-this-information-accurate-as-of-april-2012/index.html

https://www.joyobank.co.jp/woman/column/201612_02.html

https://www.hoken-buffet.jp/news/knowledge/children_allowance/

Trả lời