Số trẻ tự tử ở Nhật vượt cùng kì năm trước trong 6 tháng liên tiếp

Đăng ngày 20/12/2020 bởi iSenpai
Theo thống kê mà NHK dẫn lại của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội, số học sinh tiểu học, trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông tự tử trong tháng 11 là 48 trường hợp, tăng 22 trường hợp tương đương 84,6% so với tháng 11 năm ngoái. Đây đã là tháng thứ sáu liên tiếp kể từ tháng 6, chỉ số này tăng so với cùng kì năm 2019.
Nhìn vào khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11, số trườn hợp tự tử là 329, tăng 73 trường hợp tương đương 28,5% so với 256 trường hợp của năm ngoái. Phân theo cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông : có 237 trường hợp học sinh trung học phổ thông, 84 trường hợp học sinh trung học cơ sở và 8 trường hợp học sinh tiểu học, tất cả đều cao hơn cùng kỳ năm trước.
Katsuyoshi Shinkouchi, giám đốc trung tâm tư vấn của NPO “Tokyo Mental Health Square”, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn trên SNS, đã chỉ ra : “Những thay đổi xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID 19 gây áp lực rất lớn lên đối tượng trẻ em.” Ông cũng phân tích rằng: “Trong kì nghỉ đông này, trẻ em bị gò bó nhiều do hạn chế các hoạt động vận động. Do vậy, ngay cả trong kỳ nghỉ, tại nhiều nơi chính quyền địa phương và các tổ chức tư nhân vẫn nhận tư vấn qua SNS. Trò chuyện được với ai đó được xem là giải pháp dễ dàng và thoải mái nhất.” NPO “Tokyo Mental Health Square”, vẫn đang liên tục nhận được các cuộc tư vấn tâm lí thông qua SNS từ đối tượng trẻ em.
Theo NHK, MHLW

Trả lời