Sửa quần áo ở Nhật

Đăng ngày 18/04/2017 bởi iSenpai

Khi bạn muốn sửa quần áo ở Nhật, không dễ để bạn tìm kiếm cửa hàng hay trình bày về ý tướng sửa của mình cho thợ may sửa. Bài viết này sẽ hướng dẫn một số thông tin cơ bản về sửa quần áo ở Nhật.
I. Từ vựng cơ bản

洋服直し  —  ようふくなおし  —  sửa quần áo
洋服リフォーム  —  ようふくリフォーム  —  sửa quần áo
パンツの裾上げサービス  —  パンツのすそあげサービス  —  dịch vụ lên gấu quần
裾  —  すそ  —  gấu quần
長さ  —  ながさ  —  độ dài
丈  —  たけ  —  độ dài
ウエスト  —  eo
袖丈  —  そでたけ  —  độ dài tay áo
肩幅  —  かたはば  —  chiều rộng vai
身幅  —  みはば  —  kích thước bề ngang cơ thể
ファスナ  —  phéc mơ tuya
破れ  —  やぶれ  —  vết rách
II. Một số chuỗi cửa hàng
1. Big Mama
clothes+2


Xem danh sách cửa hàng hoặc chọn từ khóa Big Mama trên Google Map để tìm kiếm
https://big-mama.co.jp/shop/list.html 

2. Magic Machine
228Danh sách cửa hàng: http://www.magicmachine-rs.com/shop/find-map.jsp
Giá tiền: http://www.magicmachine-rs.com/service/repair.html
3. Mama no Reform
14581326_1157556457665992_711370373354864217_n
Danh sách cửa hàng và giá tiền: http://www.mamanoreform.jp/shop/
4. Gin no Ito
v5dWoaiX_VL021_r01
Danh sách cửa hàng: https://ginnoito.com/shop/
Giá tiền: https://ginnoito.com/fee/

Trả lời