Thông tin tuyển dụng: Kỹ sư cầu nối

Đăng ngày 26/07/2018 bởi iSenpai


Mã công việc : EAA_10348

Link đăng ký công việc
https://goo.gl/forms/ZRPSFqh28ZfFaYf52

Mẫu CV
https://drive.google.com/drive/folders/1NObcEzBkOX6vSvQvx1GuHUQPmCpeqRCo

Thông tin tuyển dụng

―――――――――――――――――――――――――――――――――

■ V trí tuyn dng : K sư cu n

■ Hình thc tuyn dng : Nhân viên chính thc

■ Loi ngành : IT / Truyn thông / Internet

■ Đa đim làm vic : Tokyo

■ Đa đim làm vic c th

Đi b 5 phút t ga Tokyo Metro Tozai Tuyến “Kagurazaka”

■ Ni dung công vic

Bn sẽ đm nhim công vic liên lc ti Vit Nam vi đi tác nước ngoài v công vic phát trin ng dng, h thng trang Web đin hình như trang Web thương mi đin t, h thng qun lý khách hàng.

Dưới đây là nhng d án chúng tôi đã hoàn thành :

 ・H thng đt trước cho văn phòng du lch đi din

 ・H thng qun lý liu lượng thuc cho công ty dược phm

 ・H thng qun lý khách hàng cho công ty bt đng sn

 ・Xây dng thương hiu trang Web cho công ty xe hơi

    ・Xây dng trang Web khuyến mi cho công ty xe hơi

T trước đến nay chúng tôi ch thc hin hin nhng yêu cu phát trin t phía khách hàng yêu cu nhưng t năm nay chúng tôi d đnh phát trin mt s dch v cho doanh nghip vi khách hàng bng h thng ca công ty chúng tôi. Chúng tôi đang nghênh đón thi đim thay đi ln cho công ty t vic thành lp chi nhánh ti Vit Nam (Đà Nng).

Vì vy, trong khi m rng quy mô ca công ty, chúng tôi đang tìm kiếm nhng nhân s có th cùng nhau phát trin vi chúng tôi. Hin ti thành vin phát trin có 4 người đang ti Nht Bn và 2 người ti Vit Nam. Sau khi vào công ty bn sẽ đm nhn công vic cùng nhân viên Vit Nam giao tiếp vi nhân viên phía bên Nht và khiến cho công vic tiến trin mt cách trôi chy. Nhng k năng cơ bn v giao tiếp trong công vic hoc phát trin bn sẽ được hc cùng chúng tôi trong công vic. Điu cn thiết trong công vic này là bn phi có kiến thc cơ bn v k năng phát trin trang Web và ngôn ng giao tiếp bn x.

V phương hướng phát trin và cách làm vic bn có th t quyết đnh, tr khi cn hp mt hoc hai ln trong mi tun bn có th làm vic t xa (trong 1 năm khi mi vào công ty bn cn làm vic ti văn phòng đ có th hướng dn v công vic) Dĩ nhiên công vic bn đm nhim này sẽ có trưởng nhóm hoc người có kinh nghim làm vic cùng bn nên bn có th yên tâm. Công vic ca chúng tôi phù hp vi nhng ai không có nhiu kinh nghim nhưng có nhiu mong mun th thách và mun m rng công ty.

■ Tư cách ng tuyn

・Có kinh nghim s dng PHP đ phát trin trên mt năm (s dng khi hc đi hc vn được)

・K năng giao tiếp tiếng Nhật N3 tr lên

■ Thi gian làm vic

Thi gian làm vic linh hot có quy đnh gi cơ bn 11:00~18:00 thi gian làm vic 8 tiếng

■ Lương hàng năm

300~400 vn yên

※Sẽ quyết đnh tùy vào k năng và kinh nghim ca bn

■ Chế đ phúc li xã hi

Tham gia các loi bo him (y tế, tai nn, lao đng, lương hưu)
Có chế đ làm vic t xa
※ sau khi vào công ty 1 năm b
n sẽ phi làm vic ti văn phòng

■ Ngày ngh

Mi tun ngh 2 ngày (th 7, ch nht)
Ngày l
Kỳ ngh hè, ngh năm mi
Kỳ ngh dài hn (5 ngày)

■ Quy trình tuyn chon

Tuyn chn h sơ
Phng vn
※Phng vn ch duy nht 1 ln
※Có th thay đi tùy vào tình hình tuyn chn ca người phng vn

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Mã công việc : EAA_10348

Link đăng ký công việc
https://goo.gl/forms/ZRPSFqh28ZfFaYf52

Mẫu CV
https://drive.google.com/drive/folders/1NObcEzBkOX6vSvQvx1GuHUQPmCpeqRCo

Thông tin doanh nghiệp:

・K năng phát trin trong công việc bn sẽ được hc và cùng thc hành cùng chúng tôi nên cho dù bn không có nhiu kinh nghim nhưng ch cn hiu nhng kiến thc cơ bn vn có th làm vic cùng chúng tôi. Công vic này phù hp vi nhng ai có mong mun Brushup k năng phn mm ca mình thông qua thc hành.

・Rt phù hp vi nhng ai có mong mun t thc hành nhng điu mình đã hc trong công vic vì công vic ca chúng tôi đang trong giai đon m chi nhánh ti đa đim đã chn và đang bt đu dch v riêng.

■ Ni dung kinh doanh

Công ty chúng tôi là công ty thương mi IT có th đm nhim công vic phát trin ng dng trang Web như trang Web thương mi đin t (ví d như công ty ty du lch, công ty đ chơi), h thng qun lý kinh doanh (ví d như cha tr, xe hơi, bt đng sn).

Da trên s lượng các d án phát trin theo yêu cu ca khách hàng tăng theo tng năm, chúng tôi đã có được c đim phát trin ti Đà Nng và d đnh trong thành lp chi nhánh công ty trong năm nay.

Ngoài ra công ty chúng tôi có d đnh thành lp trang Web cho doanh nghip vi khách hàng và đang hướng ti vic m rng trong các lĩnh vc khác nhau.

Văn phòng ca chúng tôi nm trung tâm Tokyo, là mt ngôi nhà có lch s hơn 70 năm và được ci to vi thiết kế d dàng thư gin.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

Trả lời