Thông tin tuyển dụng: Kỹ sư phát triển công nghệ nhận dạng giọng nói AI

Đăng ngày 26/07/2018 bởi iSenpai

■ V trí tuyn dng: K sư phát trin công ngh nhn dng ging nói AI

■ Đa ch c th làm vic

Tokyo, Minato-ku, Shibadaimon

■ Điu kin ng tuyn

Ưu tiên cá nhân đang sinh sống tại Nhật

(Cá nhân sống ở ngoài Nhật yêu cầu có kinh nghiệm làm việc và tiếng Nhật thực sự tốt và thuyết phục)

  1. Có kinh nghim làm vic vi mt trong các ngôn ng sau: C, C++, Java, PHP, Ruby
  2. Là người có yêu thích và tìm hiu v công ngh nhn dng hình nh, âm thanh và AI
  3. Có th s dng c tiếng Anh và tiếng Nht trong đó mt trong 2 th tiếng trình đ cao cp.

■ Thi gian làm vic

9:00 – 18:00 (ngh 1 tiếng)

■ Chi tiết ước đnh mc lương hàng năm

300~500 vn Yên

Mã công việc : EAA_10093
Link đăng ký công việc
https://goo.gl/forms/ZRPSFqh28ZfFaYf52
Mẫu CV
https://drive.google.com/drive/folders/1NObcEzBkOX6vSvQvx1GuHUQPmCpeqRCo

Công ty mới mới mở rộng văn phòng tại Tokyo và mở thêm lab nghiên cứu tại Kumamoto nên tuyển dụng nhân sự số lượng lớn. Môi trường làm việc tự do hòa đồng, đồng nghiệp đến từ nhiều nước trên thế giới. Nhiều project cho nước ngoài nên có sử dụng nhiều kỹ năng tiếng Anh. Tham gia nghiên cu, phát trin d án s dng công ngh nhn dng ging nói Công ty cung cp công ngh nhn dng ging nói cho các doanh nghip văn phòng ti Thượng Hi, Trung Quc và Bangalore, n Độ Tham gia vào các hot đng planning và phát trin s dng công ngh nhn dng ging nói tiên tiến nht.

Trả lời