Thủ tục nhập cảnh lại Nhật Bản

Đăng ngày 29/08/2020 bởi iSenpai

Ngày 22 tháng 07 năm 2020, Chính phủ Nhật Bản quyết định bắt đầu cho phép tái nhập cảnh đối với người có Giấy phép tái nhập quốc hiện tại đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản (*), hướng tới việc xem xét từng bước chấp nhận cho nhập cảnh/tái nhập cảnh Nhật Bản đối với người có tư cách lưu trú.
(*) Là người xuất cảnh khỏi Nhật Bản đến một quốc gia/khu vực từ trước ngày mà quốc gia/khu vực đó được chỉ định là cấm nhập cảnh Nhật Bản (đối với quốc gia/khu vực được chỉ định cấm nhập cảnh từ trước ngày 02/04/2020 thì sẽ tính là ngày 02/04/2020, cũng được áp dụng tương tự như dưới đây).

Lưu ý, đối với người mang tư cách lưu trú được coi là có “lý do đặc biệt” hiện tại đang được cho phép nhập cảnh Nhật Bản như: [Người vĩnh trú], [Vợ/chồng của người Nhật Bản v.v.], [Vợ/chồng của người vĩnh trú v.v.] hoặc [Người định cư] (bao gồm cả những người là vợ/chồng hoặc con của người Nhật Bản không có tư cách lưu trú đó) nếu tái nhập cảnh từ ngày 01/09/2020 cũng sẽ được áp dụng tương tự, là cần phải tiến hành xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc và xin Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR trước khi tái nhập cảnh.

■ Người mang Giấy phép tái nhập cảnh (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập cảnh tự động) đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản trước ngày 02/04/2020.      

Cách thức xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập cảnh Nhật Bản, xem tại trang chủ của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Hồ Chí Minh theo link này.

■ Xin cấp Giấy chứng nhận xét nghiệm

 Đối với biện pháp này, khi tái nhập cảnh Nhật Bản cần phải thực hiện đối sách biên giới hiện hành kèm theo Biện pháp phòng dịch bổ sung là xin cấp Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh Việt Nam (※).

 ※Giờ xuất phát của chuyến bay sẽ sử dụng

Mẫu Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR về nguyên tắc phải sử dụng mẫu theo form quy định (https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/files/100079903.pdf), cơ quan y tế Việt Nam sẽ điền và ký tên vào đó. Trong trường hợp không có cơ sở xét nghiệm cấp ra mẫu này thì cũng có thể nộp theo mẫu tự do, tuy nhiên, sẽ mất thêm thời gian để kiểm dịch và xét duyệt nhập cảnh. Mẫu tự do phải được điền toàn bộ các hạng mục bằng tiếng Anh
(1) Hạng mục nhân thân (Họ tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày sinh, giới tính),
(2) Nội dung chứng nhận xét nghiệm Covid-19 (Phương pháp xét nghiệm, kết quả xét nghiệm, ngày giờ lấy mẫu, ngày tháng năm quyết định kết quả xét nghiệm, ngày tháng năm trả kết quả xét nghiệm),
(3) Thông tin về cơ sở y tế v.v. (Tên cơ sở y tế <Hoặc tên bác sỹ>, địa chỉ cơ sở y tế, con dấu cơ sở y tế <Hoặc chữ ký của bác sỹ>)

 1. Về việc cho phép nhập cảnh đối với Người mang giấy phép tái nhập cảnh (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập cảnh tự động)

Chính phủ Nhật Bản chấp nhận cho nhập cảnh Nhật Bản đối với người đang có tư cách lưu trú ở Nhật có giấy phép tái nhập cảnh (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập cảnh  tự động) đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản cho đến ngày 02/04/2020 đáp ứng những điều kiện dưới đây.

 Đối với biện pháp này, ngoài việc cần phải xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập cảnh tại Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản như dưới đây, còn cần phải thực hiện đối sách biên giới hiện hành kèm theo Biện pháp phòng dịch bổ sung là xin cấp Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh.

 1. Đối tượng

 Người có Giấy phép tái nhập cảnh (Bao gồm cả Giấy phép tái nhập cảnh tự động) đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản cho đến ngày 02/04/2020.

 ※Đối với người mang Giấy phép tái nhập cảnh có tư cách được coi là có “lý do đặc biệt” như: [Người vĩnh trú], [Vợ/chồng của người Nhật Bản v.v.], [Vợ/chồng của người vĩnh trú v.v.] hoặc [Người định cư] v.v. hiện tại đang được chấp nhận cho tái nhập cảnh Nhật Bản mà không cần phải xin trước với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản hay xin cấp Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR thì kể từ ngày 01/09/2020 cũng sẽ bao gồm trong đối tượng của chế độ này và cần phải tiến hành xin phép trước và xin Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR.

 1. Cách thức tiến hành v.v.

(1)  Cách thức tiến hành

     Đăng ký trước qua email dưới đây của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản. Trường hợp có nguyện vọng nộp hồ sơ từ sau ngày 01/09/2020 thì có thể trực tiếp đến Cửa sổ Lãnh sự vào thời gian nhận hồ sơ để nộp mà không cần phải đăng ký trước.

     Những trường hợp được tiếp nhận sẽ được phản hồi bằng email có ghi ngày dự kiến nộp hồ sơ. Vui lòng mang theo bản in email đã xác nhận của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản (có ghi ngày dự kiến nộp hồ sơ) và các hồ sơ cần thiết đến vào ngày dự kiến để nộp.

   Email:   re-entry@hc.mofa.go.jp (Tham khảo nội dung email tại đây

 • Nộp tại Cửa sổ Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản
 • Không thu lệ phí

(2)  Thời gian mở cửa

Ngày làm việc Từ thứ 2 đến thứ 6

※Xin lưu ý những Ngày nghỉ, ngày lễ của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản

Thời gian làm việc Thời gian nhận hồ sơ 8:30 sáng – 11:30 sáng
Thời gian trả kết quả 1:15 chiều – 4:45 chiều

 

 1. Hồ sơ cần thiết
(1) Đơn khai xin cấp Giấy xác nhận nộp hồ sơ liên quan đến việc tái nhập quốc

[Mẫu Đơn khai]

(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100078392.pdf)

01 bản gốc
(2) Hộ chiếu và bản photocopy các trang sau:

-Trang có ảnh 

-Trang có đóng dấu Giấy phép tái nhập quốc

-Hai mặt của Giấy ghi chú tái nhập quốc được dán trong hộ chiếu (Thẻ ED)

01 bản gốc và 01 bản photocopy
(3) Thẻ cư trú và bản photocopy (02 mặt)

-Chỉ cần xuất trình bản gốc và nộp bản photocopy

01 bản gốc và 01 bản photocopy

 

 1. Biện pháp phòng dịch bổ sung

 Đối với biện pháp này, khi tái nhập cảnh Nhật Bản cần phải thực hiện đối sách biên giới hiện hành kèm theo Biện pháp phòng dịch bổ sung là xin cấp Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh Việt Nam (※).

 ※Giờ xuất phát của chuyến bay sẽ sử dụng

 Mẫu Giấy chứng nhận xét nghiệm PCR về nguyên tắc phải sử dụng mẫu theo form quy định , Cơ sở y tế Việt Nam sẽ điền và ký tên vào đó. Trong trường hợp không có cơ sở xét nghiệm cấp ra mẫu này thì cũng có thể nộp theo mẫu tự do, tuy nhiên, sẽ mất thêm thời gian để kiểm dịch và xét duyệt nhập cảnh nên mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác. Mẫu tự do phải được điền toàn bộ các hạng mục bằng tiếng Anh (1) Hạng mục nhân thân (Họ tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày sinh, giới tính), (2) Nội dung chứng nhận xét nghiệm Covid-19 (Phương pháp xét nghiệm, kết quả xét nghiệm, ngày giờ lấy mẫu, ngày tháng năm quyết định kết quả xét nghiệm, ngày tháng năm trả kết quả xét nghiệm), (3) Thông tin về cơ sở y tế v.v. (Tên cơ sở y tế <Hoặc tên bác sỹ>, địa chỉ cơ sở y tế, con dấu cơ sở y tế <Hoặc chữ ký của bác sĩ>)

 1. Hạng mục lưu ý (Đề nghị xác nhận trước)
 • Do dự kiến có rất nhiều người nộp hồ sơ mà số lượng có thể cấp lại bị hạn chế, do đó, Tổng lãnh sụ quán không quy định thời gian xử lý hồ sơ tiêu chuẩn tính đến lúc trả kết quả.
 • Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ không trả lời những câu hỏi riêng liên quan đến đề nghị cấp sớm hay thời gian thông báo kết quả do cần phải có thời gian tương đối để xét duyệt. Đề nghị hãy chờ cho đến khi có thể trả kết quả và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản sẽ liên lạc để thông báo cho người xin (Bao gồm cả Đại lý ủy thác được chỉ định).
 • Tất cả những trường hợp không đầy đủ hồ sơ hay trường hợp không điền đủ nội dung sẽ không được tiếp nhận hồ sơ.

Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00201.html

 

Trả lời