Về các hệ thống thuế thu nhập ở Nhật (Phần 1)

Đăng ngày 12/07/2018 bởi iSenpai

Với công dân nước ngoài ở Nhật thì bạn cũng sẽ phải đóng một số loại thuế thu nhập dựa trên thu nhập hàng năm của mình. Hệ thống thuế dành cho người nước ngoài ở Nhật phân loại thành 3 đối tượng dựa trên tư cách lưu trú.

  • Phi cư trú (Non-Resident)
    Dành cho những người ở Nhật dưới một năm và không có địa chỉ ở Nhật. Thuế sẽ được tính chỉ các nguồn thu nhập của bạn tại Nhật Bản và không tính các nguồn thu nhập bên ngoài Nhật Bản.
  • Cư trú (Non-Permanent Resident)
    Dành cho những người sống dài hạn ở Nhật nhưng chưa có tư cách vĩnh trú. Thuế sẽ được tính với mọi loại thu nhập của bạn trừ những thu nhập ở nước ngoài không chuyển đến Nhật Bản.
  • Vĩnh trú (Permanent Resident)
    Là những người có tư cách vĩnh trú ở Nhật. Thuế sẽ được tính trên mọi loại thu nhập của bạn.Image result for taxable income japan

Cách tính thuế

Image result for taxable income japan

Thuế sẽ được tính dựa trên mức thu nhập phải đóng thuế (taxable income) của bạn, tức là phần thu nhập thực tế của bạn trừ đi phần thu nhập được miễn thuế. Các loại thuế bạn phải đóng là thuế thu nhập cá nhân, thuế cư trú (của tỉnh và thành phố). Bạn sẽ được giảm thuế nếu như có người phụ thuộc (càng nhiều thì thuế càng được giảm), phí bảo hiểm ngoài các loại bảo hiểm bắt buộc, mức độ ảnh hưởng của thiên tai.

Thuế thu nhập cá nhân 
Thu nhập vượt khung (Taxable Income) Mức đóng thuế
Thấp hơn 195 vạn yên 5% thu nhập vượt khung
195 vạn yên đến 330 vạn yên  10% thu nhập vượt khung trừ đi 97,500 yen
330 vạn yên đến 695 vạn yên 20% thu nhập vượt khung trừ đi 427,500 yen
695 vạn yên to 900 vạn yen 23% thu nhập vượt khung trừ đi 636,000 yen
900 vạn đến 1800 yen 33% thu nhập vượt khung trừ đi 1,536,000 yen
1800 vạn yên đến 4000 vạn yên 40% thu nhập vượt khung trừ đi 2,796,000 yen
nhiều hơn 4000 vạn yen 45% thu nhập vượt khung trừ đi 4,796,000 yen
Thuế cư trú cấp tỉnh
Thu nhập vượt khung Mức đóng thuế
Tất cả các mức 4% thu nhập vượt khung
Thuế cư trú cấp thành phố thị trấn
Thu nhập vượt khung Mức đóng thuế
Tất cả các mức 6% thu nhập vượt khung
Thuế kinh doanh cá nhân
(cho trường hợp kinh doanh cá nhân)
Thu nhập vượt khung Mức đóng thuế
Tất cả các mức 3% đến 5% thu nhập vượt khung tuỳ theo loại hình kinh doanh

Trả lời