Visa tìm việc dành cho du học sinh ở Nhật

Đăng ngày 08/07/2017 bởi iSenpai

Ở Nhật, các lưu học sinh sau khi tốt nghiệp ở trường học thì vì bất kỳ lý do gì cũng sẽ mất quyền duy trì tư cách lưu trú hiện tại. Tuy nhiên với visa “tokutei katsudo” (visa hoạt động đặc biệt) thì các bạn có thể tiếp tục quá trình tìm việc. Visa hoạt động đặc biệt dành cho du học sinh xin việc có các điểm quan trọng sau:
1. Đối tượng có thể xin
2. Các điều kiện cần thiết
3. Thời điểm xin
4. Thời hạn lưu trú

I. Đối tượng

a. Người mang visa du học sinh theo học hệ chính quy đã tốt nghiệp các trường đại học-đại học ngắn hạn (tanki daigaku) – trường nghề(senmon gakkou) – cao học vẫn chưa tìm được việc làm ở Nhật.
b. Các đối tượng tốt nghiệp trường nghề buộc phải có chuyên ngành thuộc nhóm kỹ thuật – nhân văn tri thức quan hệ quốc tế.

642_1

II. Điều kiện

(Điều kiện 5 với 6 chỉ dành cho đối tượng tốt nghiệp các trường senmon)

  1. Giấy chứng nhận năng lực tài chính để trang trải chi phí ở Nhật (支弁能力を証する文書)
  2. Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (卒業した教育機関の卒業証書又は卒業証明書)
  3. Thư giới thiệu từ nhà trường (卒業した教育機関による継続就職活動についての推薦状)
  4. Giấy tờ chứng nhận hiện tại đang đi xin việc (継続就職活動を行っていることを明らかにする資料). Ví dụ giấy hẹn phỏng vấn, bản in lịch phỏng vấn, giấy giới thiệu công ty nhận được ở các hội chợ việc làm, phiếu tham dự các buổi giới thiệu công ty.
  5. Chứng nhận danh hiệu Chuyên ngành (専門士の称号を有することの証明書)
  6. Bảng điểm ở trường senmon (専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料)
  7. Hộ chiếu, thẻ lưu trú (zairyu) và đơn xin visa (mẫu số 8): http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html 

III. Thơi gian nộp đơn đăng ký

images (25)

Bạn có thể bắt đầu nộp đơn xin chuyển visa kể từ ngày tốt nghiệp cho đến trước ngày hết hạn lưu trú.. Nơi nộp đơn là Cục quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương (Nyukan)

IV. Thời hạn lưu trú

Lần gia hạn đầu tiên bạn có thể gia hạn tư cách lưu trú thêm 6 tháng và có thể xin gia hạn thêm một lần. Thời gian gia hạn tối đa cũng là 6 tháng và bạn sẽ nộp các giấy tờ tương tự lần xin đầu tiên, bổ sung thêm các giấy tờ chứng nhận hoạt động xin việc trong 6 tháng đã qua.

V. Lưu ý
1. Các bạn không thực sự đi xin việc ở Nhật không phải đối tượng xin visa này.
2. Việc cấp giấy giới thiệu phụ thuộc vào trường học. Bạn nên xác nhận với nhà trường.
3. Nếu thời gian được vào công ty sau khi hết hạn lưu trú, bạn cần xin một loại visa tokutei katsudo khác trong thời gian chơ.

Tham khảo từ http://visa-immigration.net/

 

Trả lời