Xin visa nhân lực chất lượng cao (高度人材) ở Nhật

Đăng ngày 14/11/2017 bởi iSenpai

Nhật Bản có một chương trình nhập cư đặc biệt qua hệ thống tính điểm cho những công dân nước ngoài có trình độ cao bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 năm 2012. Ngày 1 tháng 4 năm 2015, nhân lực chất lượng cao (HSP: Highly Skilled Professionals) đã trở thành một loại visa ở Nhật. Xem thêm thông tin về chương trình này tại trang chủ: http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/en/index.html.

Visa nhân lực chất lượng cao (HSP) dựa trên nhu cầu ưu tiên nhập cư những người mang lại ích lợi lớn cho nước Nhật. Người xin visa này được phân loại thành:

  1. Tham gia các hoạt động nghiên cứu hàn lâm tiên tiến (Mảng nghiên cứu)
  2. Tham gia làm các công việc chuyên môn/ công nghệ tiên tiến (Mảng lao động)
  3. Các hoạt động quản lý kinh doanh tiên tiến (Mảng kinh doanh)

Image result for 高度人材

Đối với mỗi lĩnh vực, Bộ tư pháp Nhật xây dựng hệ thống tính điểm bao gồm thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc, thu nhập hàng năm một số các yếu tố khác, để tính tổng số điểm cho tưng người cụ thể. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2015, tình trạng cư trú cụ thể của những đối tượng đã trở thành một loại visa riêng. Loại visa này được thiết lập nhằm cho phép các chuyên gia nước ngoài có trình độ cao có thể nhập cư vào Nhật Bản dễ dàng hơn trước đây. Đây là một phần trong chiến lược của chính phủ Nhật Bản nhằm khuyến khích sự đóng góp của các nhân lực có tay nghề cao vào sự phát triển kinh tế và các lợi ích khác của Nhật Bản .

Đối với nhân lực chất lượng cao (高度人材, HSP), có loại số 1 và loại số 2. Nếu bạn được đánh giá là HSP, bạn sẽ được cấp visa HSP số 1. Sau đó, khi bạn có visa HSP số 1 sau 3 năm thì bạn sẽ được cấp visa HSP số 2. Với visa HSP số 2, bạn có thể tiếp tục công việc của bạn vô thời hạn chừng nào bạn tiếp tục làm việc ở nơi bạn đã làm khi xin visa. Visa HSP số 2 là visa có nhiều quyền lợi nhất trong các loại visa lao động ở Nhật.

Image result for 高度人材

Các ưu đãi đối với visa HSP.

Các điều kiện ưu đãi sau đây được áp dụng nếu bạn được đánh giá là nhân lực chất lượng cao (HSP) số 1 bằng cách đạt tối thiểu 70 điểm thông qua hệ thống đánh giá điểm. Thời gian lưu trú được cấp là 5 năm.

  1.    Bạn có thể tham gia vào nhiều loại hoạt động. (Ví dụ vừa làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu vừa kinh doanh)
  2.    Vợ / chồng của bạn có thể làm việc.
  3.    Bạn có thể mời cha mẹ của bạn sang Nhật trong thời gian dài, nếu thu nhập hàng năm của bạn đạt đến một số tiền nhất định và hoàn cảnh của bạn đáp ứng các yêu cầu khác.
  4.    Bạn có thể nộp đơn xin visa vĩnh trú sau 3 năm. (1 năm nếu bạn trên 80 điểm)
  5.    Bạn có thể mang người giúp viêc của bạn, từ nước của bạn, nếu thu nhập hàng năm của bạn đạt đến một khoản tiền nhất định và hoàn cảnh của bạn đáp ứng các yêu cầu khác.
  6.     Được ưu tiên khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Image result for 高度人材

Cách nộp đơn

Có điểm cho mỗi hạng mục. Những hạng mục căn bản là trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, thu nhập hàng năm và tuổi tác (mục độ tuổi được loại trừ đối với những người tham gia kinh doanh và quản lý). Hệ thống này cũng cung cấp với các hạng mục điểm thưởng. Những điểm này khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn tham gia. Nếu tổng số điểm đạt đến 70, Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ cấp cho bạn visa HSP số 1 với thời hạn 5 năm.

Các điểm trên được đánh giá sau khi bạn nộp đơn, vì vậy bạn phải chuẩn bị giấy tờ chứng nhận. Bạn cần phải chuẩn bị bản sao của bất kỳ giấy chứng nhận có liên quan. Xin lưu ý rằng nếu bạn không có bất kỳ tài liệu chứng minh nào thì sẽ không được tính điểm. Bạn cũng cần giải trình hợp lý các phần được tính điểm.

Image result for 高度人材

+ Với trình độ học vấn của bạn, bạn chuẩn bị chứng chỉ học thuật.
+ Với kinh nghiệm làm việc của bạn, bạn cần phải chuẩn bị các chứng chỉ như giấy chứng nhận làm việc và giấy nghỉ việc.
+ Khi tuổi của bạn nằm trong hộ chiếu của bạn, bạn không cần chuẩn bị gì đặc biệt.
+ Với thu nhập hàng năm của bạn, nếu bạn đang có thu nhập ở Nhật, bạn nên sử dụng các giấy chứng nhận về các khoản thuế và giấy chứng nhận thuế của bạn do văn phòng thành phố Nhật Bản cấp (thu nhập chịu thuế hàng năm được dựa trên Luật thuế thu nhập của Nhật Bản và có thể khác với tổng số tiền lương hàng năm của bạn).
+ Đối với điểm thưởng của bạn, bạn cũng cần phải có bằng chứng và giải thích như đã đề cập ở trên.
+ Bạn cũng cần phải chuẩn bị một bản sao giấy chứng nhận cư trú tại Nhật Bản.
Sau khi điền đơn xin cấp bởi Bộ Tư pháp Nhật Bản, chuẩn bị các bộ chứng chỉ và giải thích cho các sự kiện trong đơn của bạn, bạn tự mình nộp đơn tại Cục xuất nhập cảnh (Nyukan).
Khi đánh giá được hoàn thành, Cục Xuất Nhập Cảnh sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về các quyết định của mình. Thị thực được cấp sẽ là một thị thực thời kỳ cụ thể, và bạn sẽ nhận được thẻ cư trú cho biết tình trạng của bạn với tư cách là chuyên gia nước ngoài có trình độ cao.

Hệ thống tính điểm cho từng khu vực hoạt động

(A) Lĩnh vực nghiên cứu

Điểm được dành cho những công dân nước ngoài có khả năng thực hiện hoặc đã có đóng góp cho Nhật Bản trong nghiên cứu học tập của họ.
+ Đối với trình độ học vấn: 30 điểm dành cho tiến sĩ (không bao gồm bằng Tiến sĩ với các công việc chuyên biệt) hoặc 20 điểm cho bằng Thạc sỹ (bao gồm bằng Tiến sĩ cho các công việc chuyên biệt).
+ Đối với kinh nghiệm làm việc (nghiên cứu hoặc giáo dục): 15 điểm được cho trong 7 năm hoặc nhiều hơn khi tham gia nghiên cứu trong ngành; 10 điểm trong 5 năm trở lên; 5 điểm trong 3 năm trở lên. Không có điểm nào được đưa cho ít hơn 3 năm tích cực tham gia.
+ Đối với thu nhập hàng năm ở Nhật Bản: tối đa 40 điểm cho tất cả các nhóm tuổi và thu nhập hàng năm ít nhất 10.000.000 yên / năm. Mức giới hạn thu nhập thấp nhất hàng năm được đưa ra khác nhau tùy thuộc vào nhóm tuổi mà bạn thuộc. Về cơ bản, 5 điểm được thêm cho mỗi phụ 1.000.000 yên.
* Nếu bạn 29 tuổi hoặc trẻ hơn, điểm bắt đầu từ 10 điểm với mức thu nhập 4.000.000 yên / năm:

Điểm Mức lương
10 điểm 4,000,000 – 4,999,999 yên
15 điểm 5,000,000 – 5,999,999 yên
20 điểm 6,000,000 – 6,999,999 yên
25 điểm 7,000,000 – 7,999,999 yên
30 điểm 8,000,000 – 8,999,999 yên
35 điểm 9,000,000 – 9,999,999 yên
40 điểm 10,000,000 yên hoặc hơn

*Nếu bạn từ 30 đến 34 tuổi, điểm bắt đầu từ 15 điểm cho thu nhập 5.000.000 yên.
*Nếu bạn từ 35 đến 39 tuổi, điểm bắt đầu từ 20 điểm với thu nhập 6.000.000 yên.
Nếu bạn 40 tuổi hoặc lớn hơn, điểm bắt đầu từ 30 điểm với thu nhập 8.000.000 yên.

+ Đối với độ tuổi, 15 điểm dành cho trẻ từ 29 tuổi trở xuống, 10 điểm cho trẻ từ 30 đến 34 tuổi, hoặc 5 điểm cho 35-39 tuổi.

Điểm thưởng cho nghiên cứu học thuật
+ Điểm thưởng 1:
* 20 điểm cho một hoặc nhiều sáng chế dẫn kèm bằng sáng chế;
* 20 điểm cho tham gia vào 3 nghiên cứu trở lên được nhận tài trợ từ các tổ chức công;
* 20 điểm cho 3 bài báo khoa học trở lên mà người nộp đơn là tác giả hàng đầu (như trong các cơ sở dữ liệu học thuật);
* 20 điểm cho những thành tựu tương đương như trên, như các giải thưởng có uy tín theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Lưu ý rằng rất cần thiết phải giải thích bằng tiếng Nhật về sự liên quan của các giải thưởng và các bài báo học tập. Nếu bạn đã đạt được nhiều hơn một tiêu chí trong danh sách, tổng số điểm cho phần này hiện tại là 25 điểm.
+ Điểm thưởng 2: Có ngay 10 điểm nếu bạn được tuyển dụng bởi một tổ chức nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản. Thêm 10 điểm được đưa ra nếu nơi bạn làm việc ở Nhật Bản là một doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ Điểm thưởng 3: 5 điểm nếu bạn làm việc cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ có chi phí nghiên cứu và nghiên cứu chiếm hơn 3% tổng doanh thu.
+ Điểm thưởng 4: 5 điểm được cấp cho khi việc làm ở nước ngoài liên quan đến công việc của bạn tại Nhật Bản do bộ Tư pháp công nhận
+ Điểm thưởng 5: 10 điểm cho việc tốt nghiệp một trường đại học ở Nhật Bản.
+ Điểm thưởng 6: 10 điểm cho việc tốt nghiệp đại học ở các trường thuộc chương trình Super Global University ở Nhật Bản hoặc các trường trong top 300 của 3 bảng xếp hạng (QS, Time Higher Education, ARWU) hoặc 5 trường đại học Việt Nam: Đại học Việt Nhật, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
+ Điểm thưởng 7: 15 điểm cho trình độ thông thạo tiếng Nhật JLPT N1 hoặc tốt nghiệp ngành tiếng Nhật ở một trường đại học ở Nhật. 10 điểm cho trình độ N2 (mà không có N1)
+ Điểm thưởng 8: 5 điểm cho những người đã hoàn thành thực tập tại chương trình Innovative Asia của JICA
+ Điểm thưởng 9: 10 điểm khi làm việc trong các dự án mũi nhọn của chính phủ Nhật: http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_sentan-jigyo-list.pdf

(B) Lĩnh vực lao động chuyên môn/ công nghệ cao

Lĩnh vực này áp dụng cho những người có khả năng đóng góp vào sự phát triển của Nhật Bản bằng kỹ năng chuyên môn của họ. Bạn có thể là một chuyên viên IT hoặc một kỹ sư có tham gia vào việc phát triển các vật liệu mới.

+ Đối với trình độ học vấn, 30 điểm cho bằng tiến sĩ (không bao gồm bằng Tiến sĩ cho các công việc chuyên biệt), hoặc 20 điểm cho một bằng Thạc sĩ, hoặc 10 điểm cho một bằng Cử nhân hoặc bằng cấp tương đương. Nếu bạn có trình độ chuyên môn liên quan đến quản lý kinh doanh (Master of Business Administration (MAB)) / Quản lý Công nghệ _ Management of Technology(MOT), thì thêm 5 điểm nữa.

+ Đối với kinh nghiệm làm việc, có 20 điểm cho 10 năm hoạt động tích cực, hoặc 15 điểm cho 7 năm trở lên, hoặc 10 điểm cho 5 năm trở lên, hoặc 5 điểm cho 3 năm trở lên. Không có điểm khi ít hơn 3 năm.

Đối với thu nhập hàng năm: tối đa 40 điểm cho tất cả các nhóm tuổi và thu nhập hàng năm ít nhất 10.000.000 yên / năm. Mức giới hạn thu nhập thấp nhất hàng năm được đưa ra khác nhau tùy thuộc vào nhóm tuổi mà bạn thuộc. Về cơ bản, 5 điểm được thêm cho mỗi  1.000.000 yên.
* Nếu bạn 29 tuổi hoặc trẻ hơn, điểm bắt đầu từ 10 điểm với mức thu nhập 4.000.000 yên / năm:

Điểm Mức lương
10 điểm 4,000,000 – 4,999,999 yên
15 điểm 5,000,000 – 5,999,999 yên
20 điểm 6,000,000 – 6,999,999 yên
25 điểm 7,000,000 – 7,999,999 yên
30 điểm 8,000,000 – 8,999,999 yên
35 điểm 9,000,000 – 9,999,999 yên
40 điểm 10,000,000 yên hoặc hơn

* Nếu bạn từ 30 đến 34 tuổi, điểm bắt đầu từ 15 điểm cho thu nhập 5.000.000 yên.
Nếu bạn từ 35 đến 39 tuổi, điểm bắt đầu từ 20 điểm với thu nhập 6.000.000 yên.
*  Nếu bạn 40 tuổi hoặc lớn hơn, điểm bắt đầu từ 30 điểm với thu nhập 8.000.000 yên.

+ Đối với độ tuổi, 15 điểm dành cho trẻ từ 29 tuổi trở xuống, 10 điểm cho trẻ từ 30 đến 34 tuổi, hoặc 5 điểm cho 35-39 tuổi.

Điểm thưởng 

Điểm thưởng 1:
* 15 điểm cho một hoặc nhiều sáng chế dẫn kèm bằng sáng chế;
* 15 điểm cho tham gia vào 3 nghiên cứu trở lên được nhận tài trợ từ các tổ chức công
* 15 điểm cho 3 bài báo khoa học trở lên mà người nộp đơn là tác giả hàng đầu (như trong các cơ sở dữ liệu học thuật);
* 15 điểm cho những thành tựu tương đương như trên, như các giải thưởng có uy tín theo q uyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Lưu ý rằng rất cần thiết phải giải thích bằng tiếng Nhật về sự liên quan của các giải thưởng và các bài báo học tập.
+ Điểm thưởng 2: Tối đa 10 điểm cho chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản liên quan đến công việc của bạn (5 điểm cho một chứng chỉ)
+ Điểm thưởng 3: 10 điểm nhận được nếu bạn được tuyển dụng bởi một tổ chức nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản Thêm 10 điểm nữa nếu doanh nghiệp của bạn ở Nhật Bản là một doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ Điểm thưởng 4: 5 điểm nhận được nếu bạn làm việc cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ có chi phí nghiên cứu và thử nghiệm chiếm hơn 3% tổng doanh thu.
+ Điểm thưởng 5: 5 điểm được cấp cho khi việc làm ở nước ngoài liên quan đến công việc của bạn tại Nhật Bản do bộ Tư pháp công nhận
+ Điểm thưởng 6: 10 điểm cho việc tốt nghiệp một trường đại học ở Nhật Bản.
+ Điểm thưởng 7: 10 điểm cho việc tốt nghiệp đại học ở các trường thuộc chương trình Super Global University ở Nhật Bản hoặc các trường trong top 300 của 3 bảng xếp hạng (QS, Time Higher Education, ARWU) hoặc 5 trường đại học Việt Nam: Đại học Việt Nhật, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
+ Điểm thưởng 8: 15 điểm cho trình độ thông thạo tiếng Nhật JLPT N1 hoặc tốt nghiệp ngành tiếng Nhật ở một trường đại học ở Nhật. 10 điểm cho trình độ N2 (mà không có N1)
+ Điểm thưởng 9: 5 điểm cho những người đã hoàn thành thực tập tại chương trình Innovative Asia của JICA
+ Điểm thưởng 10: 10 điểm khi làm việc trong các dự án mũi nhọn của chính phủ Nhật: http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_sentan-jigyo-list.pdf

(C) Các hoạt động quản lý kinh doanh 

Nếu bạn tham gia hoặc sẽ tham gia quản lý kinh doanh tại Nhật Bản, hệ thống điểm trên sẽ thay đổi một chút. Nó được thiết kế theo cách mà người nộp thuế cao sẽ có nhiều cơ hội để có được HSP.

+ Đối với trình độ học vấn, 20 điểm dành cho Bằng Tiến sĩ hoặc Thạc sỹ, hoặc 10 điểm cho Bằng Cử Nhân hoặc bằng cấp tương đương. Nếu bạn có trình độ chuyên môn liên quan đến quản lý kinh doanh (Master of Business Administration (MAB)) / Quản lý Công nghệ _ Management of Technology(MOT), thì thêm 5 điểm nữa.
+ Đối với kinh nghiệm làm việc, có 25 điểm cho 10 năm hoặc nhiều hơn. 20 điểm cho 7 năm trở lên, 15 điểm cho 5 năm trở lên, hoặc 10 điểm cho 3 năm trở lên. Không có điểm nào được đưa ra cho ít hơn 3 năm.
+ Đối với thu nhập hàng năm, bạn phải kiếm được ít nhất 3,000,000 yên. Lên đến 50 điểm được cho bất kể tuổi của bạn:
50 điểm nếu lợi tức hàng năm của bạn ít nhất là 30.000.000 yên mỗi năm;
40 điểm nếu lợi tức hàng năm của bạn ít nhất là 25.000.000 yên mỗi năm;
30 điểm nếu thu nhập hàng năm của bạn ít nhất 20.000.000 yên một năm;
20 điểm nếu thu nhập hàng năm của bạn ít nhất 15,000,000 yên mỗi năm;
10 điểm nếu thu nhập hàng năm của bạn ít nhất 10.000.000 yên mỗi năm.

Xin chú ý rằng nếu thu nhập hàng năm của bạn thấp hơn mức tối thiểu, bạn sẽ không thuộc hệ thống điểm ưu đãi này ngay cả khi bạn đã đạt đến điểm chuẩn, 70 điểm.

Điểm thưởng cho quản lý kinh doanh

Có những điểm thưởng trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Trong lĩnh vực này, bạn cần giải thích thông qua tiếng Nhật bằng cách tham khảo tài liệu, chẳng hạn như các tài liệu hướng dẫn giải thích về doanh nghiệp của bạn và nêu rõ loại doanh nghiệp bạn quản lý và hoạt động kinh doanh thực sự là gì. Bạn có nhiều khả năng được coi là HSP bằng cách chứng minh sự ổn định và tính liên tục của doanh nghiệp mà bạn quản lý.

+ Điểm thưởng 1: 10 điểm cho vị trí giám đốc đại diện hoặc giám đốc điều hành đại diện, hoặc 5 điểm cho giám đốc điều hành hoặc giám đốc.
+ Điểm thưởng 2: 10 điểm nhận được nếu bạn được tuyển dụng bởi một tổ chức nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản. Thêm 10 điểm nữa nếu doanh nghiệp của bạn ở Nhật Bản là một doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ Điểm thưởng 3: 5 điểm nếu bạn làm việc cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ có chi phí nghiên cứu và phát triển chiếm hơn 3% tổng doanh thu.
+ Điểm thưởng 4: 5 điểm được cấp cho khi việc làm ở nước ngoài liên quan đến công việc của bạn tại Nhật Bản do bộ Tư pháp công nhận
+ Điểm thưởng 5: 10 điểm cho việc tốt nghiệp một trường đại học ở Nhật Bản.
+ Điểm thưởng 6: 10 điểm cho việc tốt nghiệp đại học ở các trường thuộc chương trình Super Global University ở Nhật Bản hoặc các trường trong top 300 của 3 bảng xếp hạng (QS, Time Higher Education, ARWU) hoặc 5 trường đại học Việt Nam: Đại học Việt Nhật, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
+ Điểm thưởng 7: 15 điểm cho trình độ thông thạo tiếng Nhật JLPT N1 hoặc tốt nghiệp ngành tiếng Nhật ở một trường đại học ở Nhật. 10 điểm cho trình độ N2 (mà không có N1)
+ Điểm thưởng 8: 5 điểm cho những người đã hoàn thành thực tập tại chương trình Innovative Asia của JICA
+ Điểm thưởng 9: 5 điểm khi làm việc trong các dự án mũi nhọn của chính phủ Nhật: http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_sentan-jigyo-list.pdf

Ghi chú cuối

Để đơn xin của bạn có một đánh giá suôn sẻ bằng cách sử dụng hệ thống điểm này, điều quan trọng là phải cung cấp các tài liệu giải thích bằng tiếng Nhật với đơn của bạn. Sau khi nộp đơn, bạn có thể được yêu cầu nộp thêm tài liệu bằng tiếng Nhật. Điều quan trọng là làm cho nó rõ ràng trong tài liệu của bạn để chắc chắn rằng bạn có điểm chuẩn 70 điểm trở lên trong hệ thống này. 

Trước tiên, bạn phải tự đánh giá bản thân, sau đó quyết định có nên xin đi hay không. Bạn có thể tự xin hoặc nhờ người uỷ quyền. Khi bạn tự mình làm, bạn có thể thấy rằng việc chuẩn bị có thể quá khó. Ngoài ra, bạn phải tham dự một cuộc phỏng vấn vào một ngày và thời gian nhất định theo yêu cầu của các cơ quan nhập cư .

Nếu bạn định xin vĩnh trú, thời gian bạn đã sống ở Nhật trước ngày bạn được chấp nhận là HSP sẽ không được tính. Bạn có thể nộp đơn xin nói thường trú  ở giai đoạn khi bạn ở lại Nhật Bản trong 4 năm và 6 tháng (thời gian này sẽ sớm được rút ngắn xuống còn 3 năm) muộn hơn ngày bạn được chấp nhận làm HSP.

Lưu ý rằng visa HSP chỉ có giá trị khi bạn đang làm việc cho doanh nghiệp (đơn vị) mà bạn đã  làm khi nộp đơn. Nếu bạn thay đổi chủ của mình, bạn cần phải đăng ký thay đổi và đăng ký lại visa HSP. 

Bạn sẽ chỉ được chấp nhận là HSP của Bộ Tư pháp Nhật Bản sau khi bạn nộp đơn.

 

 

Trả lời