Xu hướng tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm 2023 ở Nhật

Đăng ngày 09/06/2021 bởi iSenpai

Công ty cổ phần DISC đã tiến hành khảo sát các công ty lớn trên toàn Nhật Bản về dự định tuyển dụng mùa xin việc 2022 (dành cho đối tượng sẽ tốt nghiệp năm 2023). Cuộc khảo sát được thực hiện từ 10-13/5/2021 và nhận được phản hồi từ 1195 công ty lớn.

Dựa theo khảo sát của DISC về số vị trí sẽ tuyển dụng, có 65,8% các công ty trả lời rằng có dự định tương tự như năm trước, 2,7% trả lời rằng sẽ giảm bớt và 5.4% sẽ tăng số lượng tuyển dụng. Ngoài ra có đến 25.8% số công ty nói rằng họ vẫn chưa đưa ra quyết định còn 0.3% số công ty cho biết sẽ không tuyển thêm nhân viên.

Xét riêng theo từng ngành, ngành IT cho thấy nhu cầu tuyển dụng cao với 75,8% công ty sẽ tuyển dụng tương tự như năm trước và 6,8% số công ty sẽ tăng số lượng nhân viên mới. Nhóm ngành thương mại cũng cho thấy xu hướng tuyển dụng cao với 68.8% số công ty sẽ duy trì số lượng tuyển dụng mới và 3.8% các công ty sẽ tăng số lượng tuyển dụng.

Ngoài ra, các công ty cho thấy họ sẽ ưu tiên việc tuyển dụng thông qua các chương trình thực tập và việc giới thiệu công ty trước khi mùa xin việc chính thức bắt đầu.

Theo NHK, Disco

Trả lời