Chuyên mục: Học bổng


Giới thiệu đại học Nhật: Đại học Takamatsu

Đăng bởi ngày 04/08/2018

Thông tin về trường: Đại học Takamatsu – Takamatsu University Địa chỉ: 960 Kasuga-cho, thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa Website: http://www.takamatsu-u.ac.jp/index.html Đại học Takamatsu là ngôi trường nhỏ đẹp đẽ nằm […]