Chuyên mục: Học bổng


Tổng quát về Kỳ thi du học Nhật Bản EJU

Đăng bởi ngày 14/09/2014

I. EJU là gì? EJU là ký hiệu viết tắt của Examination for Japanese University Admission for International Students. Đây là kỳ thi dành cho các sinh viên quốc tế có dự định […]