Một số website cần biết về tư cách Kỹ năng Đặc định (Tokutei Ginou)

Đăng ngày 24/09/2021 bởi iSenpai

Trước bối cảnh thiếu lao động liên tục của Nhật Bản, Việt Nam là một trong số những nước có nhiều kỳ vọng về cung ứng nguồn nhân lực dài hạn như ngành kinh doanh nhà hàng, nhân viên chăm sóc sức khoẻ… Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Tokutei Gino) được chính phủ Nhật đưa ra như một quy chế cấp tư cách lưu trú mới dành cho người nước ngoài trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao. Dưới đây là một số website bạn nên biết để tìm hiểu các thông tin về tư cách lưu trú này:

Thông tin bằng tiếng Việt tổng quát của Bộ Tư pháp Nhật Bản dành cho người muốn chuyển tư cách này:
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005198.pdf

Giải thích chi tiết bằng tiếng Việt về chế độ Kỹ Năng Đặc Định của cục quản lý xuất nhập cảnh
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005610.pdf

Sổ tay hướng dẫn về Kỹ Năng Đặc Định
https://www.ssw.go.jp/jp/files/pdf/guidebook.pdf

Website của JFT-BASIC (Kỳ thi Nhật ngữ mới có thể dùng thay thế cho JLPT trong việc xét tư cách lưu trú)
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/
 

Lịch thi của 14 ngành Tokutei và JFT-Basic
https://www.ssw.go.jp/vi/about/sswv/exam/ 

Hướng dẫn về thủ tục xin visa Kỹ Năng Đặc Định
https://www.ssw.go.jp/vi/about/apply/

Bộ hồ sơ xin visa Kỹ Năng Đặc Định
 http://www.moj.go.jp/isa/content/930005037.pdf 

Mẫu điền hồ sơ xin visa Kỹ Năng Đặc Định trong trường hợp đổi từ visa khác 
https://www.ssw.go.jp/vi/about/files/pdf/apply01.pdf

Mẫu hồ sơ xin visa Kỹ Năng Đặc Định trong trường hợp xin từ nước ngoài:
https://www.ssw.go.jp/vi/about/apply/ 

Cách xin giấy giới thiệu của ĐSQ
https://www.facebook.com/kynangdacdinhijp/posts/276775403798065
 

Các hỗ trợ và trách nhiệm của công ty tiếp nhận & cơ quan đăng ký
https://www.ssw.go.jp/vi/about/support/

Hướng dẫn tạo tài khoản Prometric ID ( tài khoản có thể dùng để thi nhiều loại tư cách như như Kaigo, JFT-basic,…) 
http://ac.prometric-jp.com/shared/userguide/base/userguide_body_vt.pdf
 

Tổng hợp các kỳ thi có thể thi bằng Prometric ID
http://ac.prometric-jp.com/testlist/ssw/index.html

Trả lời