Chuyên mục: Xã hội


“Ngày tự tử” của học sinh Nhật

Đăng bởi ngày 15/09/2015

Học sinh Nhật Bản có xu hướng chọn ngày 1-9 để tự tử nhiều hơn bất kỳ ngày nào khác trong năm bất chấp những nỗ lực ngăn chặn của […]