Chuyên mục: Xã hội


Hikikomori là gì?

Đăng bởi ngày 01/03/2017

  (Shinden14- Japan Info) – Gần 2.000.000 người Nhật trẻ tuổi đang biến mất. Họ không làm việc, họ không tham gia vào đời sống xã hội, họ đã “trốn” […]