Chuyên mục: Xã hội


Tuyên ngôn hoà bình Nagasaki năm 2019

Đăng bởi ngày 16/08/2019

Đây là toàn bộ bài Tuyên ngôn hòa bình được Thị trưởng thành phố Nagasaki Tomihisa Taue đọc tại buổi lễ tưởng niệm 74 năm ngày thành phố bị đánh […]

Chuyện săn bắt cá voi thương mại của Nhật Bản

Đăng bởi ngày 10/07/2019

Tình hình chung của Nhật Bản về việc mở lại săn bắt cá voi thương mại Nguồn: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Why-Japan-risked-condemnation-to-restart-commercial-whaling Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, Nhật Bản đã nối lại việc […]