Chuyên mục: Khám phá


Khám phá Nhật Bản

Người lính Nhật cuối cùng đầu hàng

Đăng bởi ngày 20/08/2021

Nguyễn Hải Hoành (Nghiên cứu quốc tế) biên tập dựa trên tài liệu nước ngoài. Đầu tháng 2 năm 1974, một du khách Nhật Bản khi đang thám hiểm trên […]