Chuyên mục: Khám phá


Khám phá Nhật Bản

Người lính Nhật cuối cùng đầu hàng

Đăng bởi ngày 20/08/2021

Nguyễn Hải Hoành (Nghiên cứu quốc tế) biên tập dựa trên tài liệu nước ngoài. Đầu tháng 2 năm 1974, một du khách Nhật Bản khi đang thám hiểm trên […]

Thần thoại và cổ tích Nhật Bản

Đăng bởi ngày 21/07/2021

Trích từ bài viêt của tác giả Nguyễn Nam Trân tên Nghiên cứu lịch sử TỔNG QUAN : A)     Văn học thượng cổ Nhật Bản bắt đầu từ lúc nào?: Danh […]