Chuyên mục: Chuyện nước Nhật


Rằm trung thu ở Nhật

Đăng bởi ngày 02/09/2020

Cùng chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung hoa nhưng giống như Việt Nam, người Nhật đã xây dựng được nét văn hóa Trung thu đặc sắc mang đậm dấu […]