Chuyên mục: Xã hội


Tuyên ngôn hoà bình Nagasaki năm 2019

Đăng bởi ngày 16/08/2019

Đây là toàn bộ bài Tuyên ngôn hòa bình được Thị trưởng thành phố Nagasaki Tomihisa Taue đọc tại buổi lễ tưởng niệm 74 năm ngày thành phố bị đánh […]