Chuyên mục: Thủ tục, pháp luật


Hướng dẫn xin nenkin lần 2

Đăng bởi ngày 10/03/2019

Một trong những vấn đề mà chắc hẳn bất cứ người lao động nước ngoài nào khi tới Nhật Bản đều quan tâm đó là chế độ bảo hiểm và […]