Chuyên mục: Thủ tục, pháp luật


Quy định mới về visa vĩnh trú

Đăng bởi ngày 09/10/2019

Quy định mới về visa vĩnh trú   Trước đây, để lấy được visa vĩnh trú, bạn phải sinh sống ở Nhật ít nhất 5 năm, và trong nhiều trường […]