Chuyên mục: Thủ tục, pháp luật


Làm thẻ thư viện ở Nhật

Đăng bởi ngày 04/07/2017

Bạn đang học tiếng Nhật và muốn nâng cao trình độ bản thân? Bạn muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử của Nhật? Có một cách để làm […]

Visa khởi nghiệp ở Nhật

Đăng bởi ngày 27/06/2017

Nguồn: http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/startupviza_english.html Là Đặc khu chiến lược cấp quốc gia, thành phố Fukuoka được phê duyệt để cấp Start Up Visa nhằm khuyến khích người nước ngoài kinh doanh ở Fukuoka. […]