Chuyên mục: Khám phá


Khám phá Nhật Bản

Triển lãm Bonsai dưới đáy biển

Đăng bởi ngày 23/09/2017

Sức sáng tạo của giới nghệ sĩ là không có giới hạn và mới đây nghệ sĩ bonsai nổi tiếng Makoto Azuma đã tiến hành một cuộc triển lãm Bonsai […]

Giáo dục lý tưởng ở Nhật Bản

Đăng bởi ngày 21/08/2017

Phát triển một công dân Nhật Bản, người sẽ không bao giờ mất tinh thần nhất quán tôn trọng người xung quanh, người sẽ nhận ra tinh thần này ở nhà, ở trường học và trong các tình huống thực tế khác trong xã hội mà anh ta là một thành viên.