Chuyên mục: Khám phá


Khám phá Nhật Bản

Giáo dục lý tưởng ở Nhật Bản

Đăng bởi ngày 21/08/2017

Phát triển một công dân Nhật Bản, người sẽ không bao giờ mất tinh thần nhất quán tôn trọng người xung quanh, người sẽ nhận ra tinh thần này ở nhà, ở trường học và trong các tình huống thực tế khác trong xã hội mà anh ta là một thành viên.