Chuyên mục: Khám phá


Khám phá Nhật Bản

Một năm ở Nhật bằng Emoji

Đăng bởi ngày 25/01/2018

(Teni Wada – Gaijin Pot) Đơn giản mà nói thì emoji là sự kết hợp giữa từ 絵 (tranh) và 文字 (kí tự) – thêm một lượng ngọt ngào (hoặc […]