Chuyên mục: Thủ tục, pháp luật


Thuê đất trồng rau ở Nhật

Đăng bởi ngày 13/02/2017

Nếu như bạn có thời gian chăm sóc rau và muốn thử làm nông dân thì hãy tự mình đi thuê đất nông nghiệp ở các Shimin-noen (市民農園) ở Nhật […]

Tổng hợp bài viết cho các bạn chuẩn bị sang Nhật

Đăng bởi ngày 04/02/2017

I. Thủ tục hành chính Lấy bằng lái xe máy http://isenpai.jp/lay-bang-lai-xe-may-duoi-50cc-o-nhat/ Đổi bằng lái ô tô http://isenpai.jp/cac-buoc-doi-bang-lai-xe-viet-nam-lay-bang-lai-xe-nhat-ban/ Bảo hiểm http://isenpai.jp/kinh-nghiem-ve-xin-thu-tuc-bao-hiem-o-nhat/ Đăng ký con dấu http://isenpai.jp/nhung-dieu-can-biet-ve-con-dau-o-nhat/ Từ vựng về giấy tờ thủ tục http://isenpai.jp/nhung-tu-vung-nen-biet-khi-lam-giay-to-thu-tuc-o-nhat/ II. Ngân […]