Chuyên mục: Thủ tục, pháp luật


Hỏi đáp với iSenpai (18/11/2016)

Đăng bởi ngày 18/11/2016

Câu 1: Em muốn đi từ ga Higashi Okazaki đến thung lũng Korankei để ngắm lá đỏ thì đi bus thế nào ạ? Trả lời: Bạn ra bến số 4 […]

Tư cách lưu trú: Tạm trú theo gia đình

Đăng bởi ngày 08/06/2016

Là trường hợp người nước ngoài nhận được sự bảo lãnh từ người có một trong các loại tư cách lưu trú “giảng dạy”, “nghệ thuật”, “tôn giáo”, “nhà báo”, […]