Chuyên mục: Thủ tục, pháp luật


Chuyển đổi visa

Đăng bởi ngày 13/01/2015

Mấy hôm nay nhiều em Du học sinh đã bị cắt Visa trong đợt gia hạn đầu năm nay, do không gia hạn được Visa bởi nhiều lý do (không […]

Cách làm và đăng kí con dấu ở Nhật

Đăng bởi ngày 02/11/2014

Tại Nhật, người ta sử dụng con dấu thay cho chữ kí. Nhưng vì bạn là người ngoại quốc, bạn có quyền sử dụng chữ kí của mình để giải quyết các […]