Chuyên mục: Thủ tục, pháp luật


Tư cách lưu trú vĩnh trú ở Nhật

Đăng bởi ngày 27/05/2016

“Người vĩnh trú” là người mà không bị bất kì giới hạn trong tư cách lưu trú ở Nhật nào như thời gian cư trú, hoạt động cư trú, vì […]

Những từ vựng nên biết khi làm giấy tờ thủ tục ở Nhật

Đăng bởi ngày 09/03/2016

申込書 ,申請書(もうしこみしょ ,しんせいしょ): đơn đăng ký 申請人 (しんせいにん): người đăng ký, làm đơn 申し込む (もうしこむ): đăng ký 氏名 (しめい ), おなまえ: họ tên ふりがな: phiên âm 住所  (じゅうしょ ): địa […]

Sổ tay cho thực tập sinh tại Nhật

Đăng bởi ngày 08/02/2016

Với những bạn thực tập sinh mới sang Nhật, việc tham khảo những thông tin về công việc, giấy tờ, cuộc sống là vô cùng quan trọng. Các bạn thực […]

Cách nhận lại thuế thu nhập khi làm baito

Đăng bởi ngày 02/01/2016

Nói một cách ngắn gọn, bạn chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ dưới đây, mang đến chi cục thuế (税務署, tax office), nộp đơn và chờ tiền sẽ được chuyển về tài khoản sau […]

Thông tin về thẻ My Number

Đăng bởi ngày 27/11/2015

Dưới đây là thông tin chính thức và cách liên hệ để nhận tư vấn về thẻ My Number của văn phòng nội các Nhật Bản