Chuyên mục: Thủ tục, pháp luật


Thủ tục nhập cảnh lại Nhật Bản

Đăng bởi ngày 29/08/2020

Ngày 22 tháng 07 năm 2020, Chính phủ Nhật Bản quyết định bắt đầu cho phép tái nhập cảnh đối với người có Giấy phép tái nhập quốc hiện tại […]