Chuyên mục: Kinh tế


Sướng như nông dân Nhật

Đăng bởi ngày 01/07/2015

Những nông dân SX cùng mặt hàng tập hợp thành từng nhóm, chung nhau mã giao dịch và tài khoản ngân hàng. Sản phẩm họ làm ra có đơn vị […]