Chuyên mục: Thủ tục, pháp luật


Hướng dẫn làm con dấu ở Nhật

Đăng bởi ngày 17/03/2018

Tại Nhật, người ta sử dụng con dấu – hanko thay cho chữ kí khi đăng ký giấy tờ hay ký hợp đồng. Vậy làm thế nào để làm con […]