Chuyên mục: Đời sống


Những dịch vụ giao đồ ăn ở Nhật

Đăng bởi ngày 01/07/2021

Do sự bùng phát của Covid-19, những cửa tiệm hàng quán cũng bắt đầu hạn chế thực khách, người dân được yêu cầu nên ở nhà nhiều hơn thì dịch […]