Chuyên mục: Tiếng Nhật


Phương pháp luyện nghe nói Shadowing

Đăng bởi ngày 28/02/2015

Đã bao giờ bạn rơi vào trường hợp dùng đúng văn phạm, đúng từ vựng để nói chuyện với người Nhật nhưng họ vẫn không hiểu chưa? Hoặc dù cố […]