Lễ hội Tenjin Matsuri đầy màu sắc của Osaka

Cùng với Gion Matsuri của Kyoto và Kanda Matsuri của Tokyo, lễ hội Tenjin (Tenjin Matsuri) của Osaka được xem là một trong ba lễ hội đặc sắc hàng đầu của đất nước hoa anh đào. Lễ hội đã được diễn […]